Haberler

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

 Tıbbi Hizmet Alımları ve Tedarik Yöntemleri Düzenleme Daire Başkanlığı'na Personel Görevlendirilmesi

FİNANS HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI
Tıbbi Hizmet Alımları ve Tedarik Yöntemleri Düzenleme Daire Başkanlığı'na Personel Görevlendirilmesi
 
Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Sağlık kuruluşlarının tedarik yöntemleri konusunda düzenleme yapmak” hükmü çerçevesinde kaynakların etkin ve verimli kullanılması maksadıyla Kurumumuz bünyesinde “Tıbbi Hizmet Alımları ve Tedarik Yöntemleri Düzenleme Daire Başkanlığı” kurulmuştur.
 
Söz konusu daire başkanlığının görevleri arasında düzenlemeleri sağlık kuruluşlarının alımlarını takip etmek, analiz etmek, değerlendirmek ve düzenlemeler yapmak, sağlık kuruluşlarının alımları ile ilgili ihaleden yasaklama iş ve işlemlerini yürütmek, sağlık kuruluşlarının ihale istatistiklerini değerlendirmek yer almaktadır..
 
Başkanlığımızda, bu süreçlerin çeşitli aşamalarında istihdam edilmek üzere; daha önce merkezi satınalma birimlerinde görev yapmış (tercihen), ihale mevzuatı konusunda bilgili, EKAP uygulamalarının bilen, Microsoft Ofis programlarını kullanabilen, Bakanlığımıza bağlı kurum/kuruluşlarda halen 657 sayılı Kanunun 4/A maddesi kapsamında "memur" olarak görev yapan ve aşağıda nitelikleri belirtilen istekli personelin görevlendirilmesi düşünülmektedir.
 
Üniversitelerin sağlık idaresi, sağlık yönetimi, kamu yönetimi, maliye, işletme veya iktisat bölümleri mezunları veya satınalma konusunda iş deneyimi 15 yılı aşmayan deneyimli personelin ekteki bilgileri doldurarak, şahsen veya e-posta (donerdd@saglik.gov.tr) ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Tıbbi Hizmet Alımları ve Tedarik Yöntemleri Düzenleme Daire Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No:4 Balgat/ANKARA adresindeki Başkanlığımıza başvurmaları gerekmektedir.
 
İrtibat için Tel: 0312 705 1366 – 67 – 69
 
İlgililere duyurulur.
 

 

« Tüm Haberler